Güzel Sanat Dallarında Kullanılan Malzemeler

Eylül

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Güzel Sanatlar Nedir,
Güzel Sanat Dallarında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılmaktadır.Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelmektedir. Günümüzde güzel sanatlar sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmakta.Güzel sanatlar kendi içinde dallara ayrılmaktadır.Bu dallar için farklı araç ve aletler kullanılmaktadır bu dallar ve kullanılan eşyalar aşağıdaki gibidir.

Edebiyat

Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.

Edebiyat: Kalem, Kağıt, Silgi, Daktilo, Klavy

Dans


Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.
Dans mazemeleri:
kostüm
müzik

Heykel


Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir.
Heykel Malzemeleri:
Mermer
Beton
Betonarme
Kil
Kalıp çeşitleri
Oyma, kırma, kesme vb araçlar

Mimarlık


İnsanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar, camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adı verilir.
Mimarlık Malzemeleri:
Mermer
Beton
tahta
vb. yapı malzemeleri
Oyma, kırma, kesme vb araçlar

Müzik


Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Müzik, pek çok bölümlere ayrılır. Musiki bestecilerine musıkişinas denir.
Müzik Malzemeleri:
Müzik aletleri

Tiyatro


Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir.
Tiyatro malzemeleri:
Kostüm
sahne
yardımcı araç
Dekor araçları

Resim


Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir.

Resim Malzemeleri: Boya(kalem,suluboya, guaş, yağlı boya, akrilik boya, mum boyası, pastel boya, kök boya)
Resim defteri
Resim kağıdı
Fırça çeşitleri
Kalem
Mürekkep
Palet
Silgi
Tuval
 

Üst