7.Sınıf Çevre Sorunları Konu Anlatım

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
7.sınıf fen ve teknoloji dersleri - çevre kirliliği - hava kirliliği - su kirliliği - sera etkisi


İnsanların kirli elleri karışmasa belki de asırlar boyu hiçbir ekosistem kirlenmeyecek ve bozulmayacaktır. Doğrusu çevremiz adına yapamadıklarımız veya yanlış yaptıklarımız ekosistemlerin küçülmesine, türlerin çeşitliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Balta girmemiş ormanlardaki doğal zenginlikler maalesef insan girince hızlı yok olmaktadır. En sona doğal hayatı korumak için tedbirler almak kalmaktadır.

Şimdi sırası ile dünyamızı tehdit eden çevre sorunlarını inceleyelim.

Hava Kirliliği

Kalitesiz yakıt kullanılması sonucu ve araba egzozlarından çıkan atıklar kirlenmenin en önemli sebeplerindendir. Kirli hava temel olarak duman ve sisten meydana gelir. Sis, su moleküllerin havada asılı halidir. Su molekülleri, dumanları tutarak atmosferin yüksek kesimlerine, dumanın çıkmasını engeller. Canlılar bu kirli havayı solumak zorunda kalırlar.

Asit Yağmurları

Asit yağmurları fabrika bacalarından ve egzozlardan çıkan Co2, So2 ve No2 gazları sonucu oluşur. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşerek sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asite dönüşür. Bu asitler yağmurla yere indiğinde canlılar ve çevre için felakete neden olur.

Sera Etkisi

Sera etkisinin temel sebebi havadaki karbondioksit miktarının artmasıdır.

Güneşten gelen ışınlar dünyayı ısıtır. Dünyamız gelen ışınların yansımasını sağlar. Havadaki karbondioksit fazla olduğunda yansıyan ışını tutar. Aslında bu olay normal düzeyde iken çok yararlıdır. Karbondioksitin aşırı artması ışın tutmaya neden olur. Bu durum dünyanın bir sera gibi ısınmasına neden olur. Bu olaya Sera Etkisi denir.

Sera etkisinin artması sonucu dünyanın ortalama sıcaklığı artmakta, bunun sonucunda da Küresel Isınma dediğimiz durum ortaya çıkmaktadır. Küresel ısınma dolayısıyla buzullar erimeye başlar ve okyanuslardaki su seviyeleri yükselir.

Buzullarda yaşayan canlı türlerinin nesli tehlike altına girer. İklimsel değişmeler sonucu bazı türler aşırı çoğalırken, bazıları hiç çoğalamaz. Dolayısıyla doğal dengede pek çok bozukluk gerçekleşir.

Atmosferde bulunan ozon tabakası güneşten gelen mor ötesi zararlı filtre eder ve canlıları korur. Klor, flor ve karbon içeren bileşikler ise ozon tabakasını zedeler.

Su Kirliliği

Su canlıların temel gereksinimlerindendir. İçme sularımızın temiz olması sağlığımız açısından oldukça önemlidir.

Akarsu ve göl kenarlarında kurulmuş fabrikaların artıkları maalesef sularımızı kirletmektedir. Su kirlenmesi su ekosisteminin bozulmasına canlı türlerinin azalmasına ve insanların sağlıklarını yitirmelerine sebep olmaktadır.

Marmara Denizi, İzmir ve İzmir Körfezi, Haliç ve Porsuk çayı endüstriyel kirlenmeden en fazla etkilenen doğal zenginliklerimizdendir.

alıntı
 

Üst