Ses Bilgisi Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
ses bilgisi sınav soruları - ses bilgisi soruları ve cevapları

1. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar

Son yolcunun gömüldü son adımları
Bekçi sert bir vuruş ile kırdı kaldırımları

Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda.

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Ünlü düşmesi

b) Ünsüz benzeşmesi

c) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük

d) Ünsüz yumuşaması

e) Ünlü daralması2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?

a) Arabayı pek hızlı sürmez, dikkatli kullanırdı.

b) Şehirde geceleyin başlayan yağmur, sabaha kadar sürdü.

c) Bahçesinde rengarenk çiçekler vardı.

d) Evin yan duvarları ve balkonu kalın sarmaşıklarla örtülmüştü.

e) Elinde bir demet çiçekle odanın kapısına geldi.3. Pencerenden bir gül attığın zaman

Işıklarla dolacak kalbimin içi

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

a) Ünsüz benzeşmesi

b) Ünsüz yumuşaması

c) Ulama

d) Ünsüz yumuşamasına aykırılık

e) Ünlü türemesi4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte kaynaştırma ünsüzü yoktur?

a) Ne halden anlayan bulunur

b) Bir kere sevdaya tutulmaya gör

c) Bir de saçların düşmüş yüzüne

d) Bir meşaledir pervaneyim ona

e) Sensiz uykuyu haram bilen için5. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Ünlü düşmesi

b) Ulama

c) Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcük

d) Ünsüz yumuşaması

e) Ünsüz yumuşamasına aykırılık1. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,

2. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri,

3. Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi,

4. Yalnız ben duyuyordum sirenleri

5. Her kalbi dolduran güle, her senden: Ole!

6. Numaralı dizelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 57. Sararken alnımı yokluğun tacı

Gönülden silindi neşeyle acı

Kalbe muhabbette buldum ilacı

Ben de müridinim işte Mevlana

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Ünsüz benzeşmesi

b) Ünlü düşmesi

c) Ünsüz değişimi

d) Büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük

e) Ünlü daralması8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

a) Onun bağrı zaten yaralıdır.

b) O da bu akşam geliyor.

c) Hasta sabaha kadar inledi.

d) Burada oğlu onu savunmada.

e) Boğaziçi yalılarında geçti, ömrüm.9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi “ünsüz değişimi”ne örnek olmaz?

a) Hadi seni yemeğe götüreyim?

b) Bu havada dağa tırmanmak istiyorum.

c) Sabahları balığa çıkarlar.

d) Çocuğun ruh sağlığı bozulmuştu.

e) Böbreğinin birini ameliyatla aldılar.10. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Dizedeki işaretli yerlerde görülen ses olayı, aşağıdakilerden hangisinde görülmez?

a) Sabahtan uğradım ben bir güzele.

b) Sarı etek giymiş gonca kısarak.

c) Deli gönül abdal olmuş.

d) Saçın çözüp benim için ağlar mısın?

e) Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle.


CEVAPLAR:

1.e 2.d 3.e 4.c 5.d 6.e 7.e 8.b 9.b 10.b

alıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
ses bilgisi sınav soruları ve cevapları - dilbilgisi testi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü daralması örneklenmez?

a) Seni, sokağın başında bekliyorum.

b) Gelmiyorum diye çok üzüldü.

c) Düşünüyorum da ne söylesem boş.

d) Bilmiyorum, ama gitsen daha iyi olur.

e) Nedense, o çocuğu hiç sevmiyor.2. Bir bulut gibi sarmalayıp

Ilıkça örterken üstümüzü gece

Biriktirir yer altı suları gibi

Acının ince sızısını içimize

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?

a) ünsüz benzeşmesi

b) ünlü düşmesi

c) ulama

d) kaynaştırma

e) ünsüz yumuşaması3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

a) Kitabın kapağını açmadan sınava gelmiş.

b) Bu soruyu farklı görüşle çözmüş.

c) Neyi var nesi yoksa elden çıkarmış.

d) Senin olayı bulduğunu sanmıyorum.

e) Duyduğuma göre, kapısını kimse açmıyormuş.4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünsüz benzeşmesi örneklenmez?

a) Çocuk, aniden caddeye fırlamıştı.

b) Bunları, yemekten sonra konuşuruz.

c) Saçlarını sıfır numaraya kazıtmış.

d) Hala çalışmamakta ısrar ediyorsun!

e) Bu sabaha sütçü gelmedi mi?5. Geceyi gündüzü biliyor

Dört mevsimi, rüzgarı, karı

Ay ışığına bayılıyor,

Ama kötülemiyor karanlığı

Alnında mutluluğun gururu

Bu dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?

a) Kaynaştırma

b) Ünlü düşmesi

c) Ünlü daralması

d) Ünsüz yumuşaması

e) Ünsüz sertleşmesi6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili harflerden hangisi, kaynaştırma harfi değildir?

a) Bu konudaki düşüncesi farklıydı.

b) Bu sözleri duymayı istemiyordu.

c) Bu oyunu bize kim öğretecek?

d) Anılarını yeniden tazeledi.

e) Binanın ön cephesi sarmaşıktan görünmüyordu.7. Can atardı

Daracık sokaklarda

Tek başına köşe kapmaca

Yüreği ellerinde

Oynamaya

Verilen diz

Bu dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?

a) ses artması

b) ünsüz benzeşmesi

c) ulama

d) ünlü düşmesi

e) ünsüz yumuşaması8. Aşağıdakilerden hangisinde, ünsüz benzeşmesi örneklenmemiştir?

a) Bazı sözcükler dilimize Arapça’dan geçmiştir.

b) Onunla birlikte gitmelisin.

c) Sevinç, topraklardaki su gibi yüreklere sinmişti.

d) Salonu menekşe kokusu kapladı.

e) Köyde bu olaydan sonra onu sıkça aradım.9. Dilimizde iki heceli birtakım sözcüklere dar ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki ünlüler düşer.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir sözcük yer almaz?

a) Koca çınar sabaha kadar devrildi.

b) Gönül bu, nice ağrılara dayanmadı ki…

c) Elleri böğründe kaldı, bu haberi alınca

d) Bu kuşku, beynimizi kemiriyordu.

e) Akşama doğru günün boynu büküldü.10. Hissederim bu acıyı

Her perşembe nedense

Niçin beynimden çıkmaz

Gecelerin karanlığında sular

Dizelerinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?

a) n – m değişmesi

b) ünsüz türemesi

c) ünlü düşmesi

d) ünsüz benzeşmesi

e) ünsüz yumuşamasıCEVAPLAR:

1.c 2.e 3.d 4.c 5.e 6.c 7.b 8.d 9.b 10.dalıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
dilbilgisi test soruları - ses bilgisi sınav soruları ve cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kaynaştırma sesi kullanılmamıştır?

a) Bu bağ, suyunu şu pınardan alır.

b) Odayı bugün de düzenleyemedin.

c) Bu konuyu seninle tartışamam.

d) Yedişer soru yapacaktık bu konuda.

e) Sesini duyamadım, senin.2. Dilimizde sert (tonsuz) ünsüzle biten sözcüklere gelen ekler sert (tonsuz) ünsüzle başlar.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?

a) Çevreme baktım; ama seni göremedim.

b) Burada seçkin insanlar bulunur.

c) Beni anlaşılmaz bir üçgen içine aldılar.

d) Bana düşkün olduğunu bilirsin.

e) O da tiyatroyu seçti, son günlerinde.

1. Artık, böbreği iflas etmişti.

2. Sütü çanağa boşalttı.

3. Anıta, akın akın gidiyor, insanlar

4. Kitapları dolaba yerleştirdi.

5. Yurda gizlice girenler, yakalandı.

3. Bu cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması örneklenmez?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 54. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

a) Sorunun çözümlenmesi para isterdi.

b) Oraya biz de yürüyeceğiz.

c) Her sevginin bir gözyaşı vardır.

d) Babasının durumu belli değildi.

e) Ona kadar saydık.5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama görülmez?

a) Bir sonbahar akşamı… Sahillerdeyim.

b) Sahilden uzaklaştı son yolcular da…

c) Rüzgarların elinde kırık bir neyim.

d) Gökler esmer ve derin … Kimden sorayım kimi?

e) Sararmış bahçesiyle tenha bir yalı…6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi örneklenmez?

a) Ateş olmayan yerden, duman çıkmaz.

b) Bu gidişle eve sabaha ancak varırız.

c) Son yıllarda teknoloji iyice ilerledi.

d) Oğlunuzun başarısı, herkesi imrendiriyor.

e) Bu ekler, ismin hal ekleridir.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükler tümüyle büyük ünlü uyumuna uyar?

a) Meydan yine hınca hınç doluydu.

b) Bahçeye yeni fidanlar dikildi.

c) Dudakları iyice büzülüp kaldı.

d) Bu terazinin ayarı iyice bozuktu.

e) Pehlivanlar Kırkpınar’ı doldurdu.8. Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur?

a) Arabacı, neşeyle kırbacı şaklattı.

b) Başarısıyla milletinin alnını ağartmıştır.

c) Çardak altında uzanıp yattı.

d) Hemen bayarak altında toplandık.

e) Bahçenin ortasında güzel bir havuz vardı.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uymaz?

a) Görüşmek, buruda tutkuydu.

b) Yorgunluk, gözlerine iyice çökmüştü.

c) Günler, bizi iyice etkisine almıştı.

d) Yağmur bütün gece hiç dinmedi.

e) Yollar, bu sahilde bitiyordu.10. Alnında nurdan bir ışık

Geceyi aydınlattı her dem

Yüreğin sevgi yumağı

Kötülüklerden arınmış

İyilik meleği

Dizelerinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) ünsüz yumuşaması

b) ünsüz düşmesi

c) ünlü düşmesi

d) ünsüz benzeşmesi

e) ulama


CEVAPLAR:

1.e 2.c 3.c 4.e 5.e 6.a 7.c 8.a 9.d 10.b


alıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#4
dilbilgisi sınav soruları - ses bilgisi sınav soruları ve cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı görülmez?

a) Küçücük elleriyle bir şeyler anlattı.

b) Onunla daracık yollardan geçtik.

c) İncecik söğüt dalları rüzgara dayandı.

d) Ona, Perşembe günü uğrarım.

e) Sıcaktan iyice bunalmıştık.2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

a) Ümit, uyanık insanın rüyasıdır.

b) Görmek, yenilenmenin başlangıcıdır.

c) Eskimeyenin peşinden giden hep yeni kalır.

d) Zaman, kolay ele geçen şeyleri siler.3. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin son harfi, sesliyle başlayan bir ek aldığında yumuşamaz?

a) devlet

b) çırak

c) ilaç

d) mehtap4. Adam; pamukları deşilmiş, ilk rengini ele veren hiçbir parçası tam kalmamış yorgana sarılıp sessiz, kıpırtısız bir uykuya dalıyordu.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez?

a) Ünlü daralmasına uğramış sözcüğe

b) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcüğe

c) Kaynaştırma sesine

d) Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcüğe5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez?

a) Gönlünden geçenleri bana da söyleyebilir.

b) O manzarayı görünce ağlayacağını tabii bilmiyordunuz

c) Böyle bir davranışı ondan beklemiyordum.

d) Onun da bizimle geleceğini biliyordum.6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelse, sözcüğün sonundaki sert sessizde yumuşama olur?

a) millet

b) özet

c) geçit

d) sepet7. Tatil anlayışının güneş, deniz, kum üçgenine sıkıştığı günümüzde, Akdeniz’i alternatif gezilerle keşfetmek isteyenlerin uğraması gereken ilk yer Çıralı olmalı.

Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

a) Ses düşmesi

b) Ses türemesi

c) Sessiz yumuşaması

d) Kaynaşma8. Şimdiki zaman eki (-yor), aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilerek çekimlenirse büyük ünlü uyumu kuralını bozar?

a) konuşmak

b) dinlemek

c) anlamak

d) oturmak9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasının örneği vardır?

a) Zamanla nasıl değişiyor insan?

b) Gün geçtikçe artıyor yalnızlığımız.

c) Ne havada dönüp duruyor kuşlar?

d) Bir çiçek istiyorum ben bakmasam solacak.10. “Bir defa kaybolmaktansa iki defa yol sormak daha iyidir.” cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

a) Ünsüz yumuşaması

b) Ses türemesi

c) Ünsüz benzeşmesi

d) Ses düşmesi
CEVAPLAR: 1.c 2.d 3.a 4.a 5.a 6.c 7.b 8.b 9.d 10.d


alıntı
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#5
ses bilgisi sınav soruları - ses bilgisi ile ilgili test soruları

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

a) Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.

b) Say beni, sayayım seni.

c) Su akarken testiyi doldurmalı.

d) Su testisi su yolunda kırılır.2. Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği olmaz?

a) Kayık

b) Süt

c) Kalp

d) Genç3. Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği/yumuşama olmaz?

a) ilaç

b) sırt

c) kayıp

d) renk4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması ses olayının örneği yoktur?

a) Gelip karşımdaki masaya oturmuyorlar mı!

b) Çektiği sıkıntılara artık dayanamıyordu.

c) Eski günleri hatırlıyor, anılarını tazeliyordu.

d) Kaşla göz arasında kaybolmayı başarıyordu.5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

a) Banyo

b) Sokaklar

c) Yumak

d) Güneş6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ulama” yoktur?

a) Geçen yıl eylülde, okullar açıldı.

b) Salondan yemek odasına geçilir.

c) Çağımızın icatları, insana parmak ısırtır.

d) Heceler, harflerin sayısına göre ayrılır.7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin son harfi, sesliyle başlayan bir ek aldığında yumuşamaz?

a) Yamaç

b) Toprak

c) Yurt

d) Deniz8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

a) Çalışan insan her zaman başarılı olur.

b) Yaşlı adam, fırından taze ekmek aldı.

c) Araba yanımızdan hızla geçip gitti.

d) Asker ocağı, gençlerimize şahsiyet kazandırır.9. Aşağıdaki cümlelerde bulunan kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması yoktur?

a) Meyveli ağacı taşlarlar.

b) Tenceredeki sütü pişirdi.

c) Kitabını arkadaşına uzattı.

d) Kalemi, kağıdı kullanırken tutumlu olalım.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

a) Her zaman başarılı bir iş adamıydı.

b) Bahçeye kardan adam yapmak istiyordu.

c) O konuyu bize geldiğin akşam görüşürüz.

d) Siz de kır çiçeklerini seviyorsunuz


CEVAPLAR:

1.a 2.b 3.b 4.d 5.a 6.d 7.d 8.c 9.b 10.d


alıntı
 
Üst