Müteferrika Matbaasında hangi türde kitaplar basılmıştır

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Müteferrika Matbaasında hangi türde kitaplar basılmıştır kısaca,

Osmanlı Devleti’nde yazma eserlerin ve hattat sınıfının meşhur olması ülkeye matbaanın girişini geciktirmiştir. 18. yüzyılda Lale Devri’nde yapıla ıslahat çalışmalarıyla matbaa ile tanışan Osmanlı Devleti, kağıt fabrikaları kurarak matbaayı geliştirmek istemiştir.

İlk matbaacı İbrahim Müteferrika’dır. Müteferrika Matbaası’nın kurulmasıyla yazma eserler, baskı eserler olarak basılmaya başlanmıştır. Yeni çıkan eserler de daha çabuk bir şekilde basılmıştır.

Müteferrika Matbaası’nda basılan ilk eserler şu şekildedir:

*Tarih

*Coğrafya

*Bilim ve Teknoloji

1727 yılında zorlu uğraşlar sonucunda Avrupa’dan ithal edilen matbaa, Ermenice, Rumca, İbranice eserlerin daha önce basılmaya başlanmasından hareketle disiplin kitaplarının basılmasıyla icraata geçmiştir. Basılan ilk eserlerin bilim ve teknolojiyle ilgili olması da bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlanacağının işareti olarak anlaşılmıştır.
 

Üst