İlköğretim haftası ve önemi nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ilköğretim haftası önemi,
ilköğretim haftasının önemi


İlk öğretim haftası neden önemlidir?

İlköğretim temel öğrenimdir. Yasalarımıza göre zorunlu ve parasızdır. İlköğretim, yedi yaşında başlar ve on beş yaşında biter. Sekiz yıldır.

Okulların açıldığı hafta ilköğretim okullarımızda İlköğretim Haftası olarak kutlanır. Genel olarak bu hafta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın radyo, televizyon konuşması ile açılır. Okullarımızda törenler düzenlenir. Törende konuşan okul müdürü ve öğretmenler; Eğitimin ve öğretimin değerini, yararlarını açıklarlar. Okuma - yazma bilmenin önemi üzerinde dururlar. Gerçekten, birey olarak başarılı olmak için en başta okumayı ve yazmayı öğrenmek zorundayız. Bilmediklerimizi okuyarak öğreniriz. Okuma - yazma bilmeyen bir kişinin bilgili olması düşünülemez.
Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek, ancak bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır. İlköğretim Haftası; bu gerçeklerin konuşulduğu, ilköğretimin, okuma - yazma öğrenmenin kişiye, topluma sağladığı yararların anlatıldığı bir haftadır.
Kendimize, ailemize, çevremize, ulusumuza, insanlığa yararlı olmak okuma - yazma öğrenmekle başlar.
İlköğretim Haftası'nda çevremize okuma - yazmanın gerekliliğini, değerini, önemini anlatmalıyız. Öğrenme, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmayı sağlar. Bilgisiz, eğitimsiz insanlar daha çok suç işleme eğilimindedirler. Genel olarak eğitim ve öğretim suç işleme oranını azaltır.
Gün gelecek vatandaşlarımızın tamamına yakını okuma - yazma öğrenecek, okuyarak edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayacak, böylece işlerinde daha verimli ve başarılı olacaklardır.
Okul yöneticileri ve öğretmenler tüm çabalarıyla okulu öğrencilerin ikinci yuvası yapma özlemiyle çırpınırlar. Okul yöneticileri, "Okul Aile Birliği ve Okul Koruma ve Yardımlaşma Derneği" yle sıkı işbirliğiyle bulunarak öğretmen ve öğrencileri çalışmalarına yardımcı olunur. Bu derneklerin ve okul çevresindeki "sivil toplum kuruluşları"nın da katkıları sağlanarak. "İlköğretim Haftası" kutlanmalı ve halkın etkinliklere katılması amaç edinilmelidir. Çağdaş bilgi ve teknikle donatılan öğrenciler akılcı, bilimsel, laik, demokratik, Atatürk milliyetçisi, modern, saygı ve sevgi temelinde disiplinli bir ilköğretim amaç ve görev edinilmelidir.
Milli Eğitim Bakanlığı; okuma - yazmayı yaygınlaştırmak amacı ile yetişkinler için kurslar açmakta, bu kurslara her yıl çok sayıda yurttaşımız katılmaktadır. Sonuçta okur - yazar oranımız artmaktadır. Yakın gelecekte öteki ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da okuma - yazma bilmeyen kalmayacaktır.ilköğretim haftası diğer faaliyetleri

''İlköğretim Haftası''nda MEB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yayın evlerince ilköğretim ve okul öncesi eğitim seviyesine uygun kitaplara ilişkin indirimli satış veya ücretsiz dağıtım kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacak.
Hafta süresince çevrede bulunan hayırsever vatandaşların ve Milli Eğitim Vakfı tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar ile ekonomik koşulları yetersiz olan öğrencilere hikaye kitabı, roman, defter, kalem, çanta ve okul kıyafeti gibi yardımların yapılmasına çalışılacak.
Öğrenci ve öğretmenlere müzelerin ücretsiz ziyarete açılması; tiyatro, okul kıyafetleri, kırtasiye ve kitap satışı yapan yerlerin indirim yapmalarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve bu konuda ilgili kuruluşların yardımcı olmaları istenecek.
Öğrencilerden de sınıf ile ilgili hissettikleri ve beklentilerinin ne olacağına yönelik bir mektup yazmaları istenecek. Bu mektuplar toplanarak, yıl sonunda açılmak üzere bir kutuya konulacak
 

Son düzenleyen: Moderatör:
Üst