İlimle ve Bilimle ilgili Ayetler

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kuranda İlim ve Bilim ile ilgili Ayetler ve Anlamları

Bilindiği gibi Kuran-ı Kerim hem lafzı hem de manası itibari ile ebedi bir mucizedir. Bu mübarek kitap fesahat ve belagatı ile, gayb ilimlerinden haberler vermesiyle bütün ilim ve bilim adamlarını susturmuştur. Allah Teala,

''Eğer indirdiğimiz şeyde şüphede iseniz'' ayeti ile bütün insanlara ve özellikle Peygamber Efendimiz zamanındaki Arap edebiyatçılarına hitap eder.

Kuran-ı Kerimde geçen İlim ve Bilim ile ilgili Ayetler


1. Bakara suresi 247. ile zümer suresinin 9. Ayetleri ilim ve bilime işaret etmektedir:

Şüphesiz Allah (cc), onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı.
Allah Teala, mülkünü dilediğine verir. Allah Teala lütfu geniş olandır, hakkı ile bilendir.
Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri nasihat alırlar.

2. İman ile ilim arasındaki bağı ve bu bağın çözülemeyecek kadar sıkı olduğunu anlatan ayetlerdir. Ali İmran 7. Nisa 162. İsra 107. Hac 54. Ankebüt 49. Seve 6. Ayetleri bu bağlamda örnek gösterilebilir.

3. Allah'tan korkmak ilmin mesulüdür. Allah’a karşı ancak ki; kulları içinden alim olanlar huşu sahibidirler.

4. İlim Allah (cc)'ı ispatlamak için bir mukaddimedir.

Sana (Hz. Mesih) hakkında bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki:
“Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, nefislerimizi ve nefislerinizi çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah’ın lânetini (aramızdan) yalan söyleyenlerin üstüne atalım.”

5. İnsanlar üzerinde hücceti tamamlayan ilimdir.
“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki: “Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.” Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır”.

6. İlim kıyametin azabından insanı kurtaran amillerinin zeminesini oluşturu: “Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır”. “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kâfirlerin üzerinedir.”[8]

7. Âlimleri ve bilginlerin şahitliği Allahın ve meleklerin şahitliğiyle ayni dengede tutulmuştur: “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir”.

8- İlim ve bilgi basiret ve insanlara hakikati gösteren bir unsurdur: “Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur” dediler”.

9. İlim ve bilim o denli önemlidir ki ulul azm olarak bilinen bir peygamber kendi bilgisini artması için çok tehlikeli ve meşakkatli bir yolculuğu cani gönülden kabul ediyor.
Bu kıssa kehf suresinin 65. Ayetinden 76. Ayetine kadar Hz. Musa ve Hz. Hızır kısasında anlatılmaktadır. Hz. Musa ona, “Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?” dedi.
 

Üst