Base64 şifreleme

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
BASE64 ŞİFRELEME

Base 64 şifreleme bugün Internet Explorer , Outlook Express ve diğer internet uygulamalarının dosya aktarımı veya otorum açma işlemlerinde yaygın olarak kullanılan bir şifreleme yöntemidir.

Base64 ün en temel özelliği yalnızca harf ve rakam kombinasyonlarından oluşan ve bunlar dışında enter , tab ve diğer meta karakterleri içermemesidir. Şimdi adım adım bir metnin nasıl şifrelendiğini inceleyelim.Örneğimizde YAZILIM kelimesini şifreleyelim.Öncelikle kelimedeki harflere ait ASCII kodlarını belirleyelim.Y = 89

A = 65

Z = 90

I = 73

L = 76

I = 73

M = 77“YAZILIM” kelimesi 7 harfli bir kelimedir ve 7x8=56 bitlik bir uzunluğa sahiptir. Aşağıda bu kelimenin ikilik sistemde kodlanmış biçimi görülüyor.01011001 01000001 01011010 01001001 01001100 01001001 0100110156 Bitlik bu kelimeyi Base64 biçimine dönüştürmek için , bit sayısı 6 ya kalansız bölününceye kadar 8 adet 0 ekliyoruz.56 sayısı altıya kalansız bölünemez. Bölüne bilmesi için sonuna 8 er sıfırdan 16 adet 0 eklememiz gerekir. Böylece oluşacak yeni kelime 12 adet 6 lı bit grubundan oluşan 72 bit veri uzunluğuna sahip olacaktır..010110 010100 000101 011010 010010 010100 110001 001001 010011 010000 000000 000000Şimdi elde ettiğimiz yeni veriyi tekrar insancıl sisteme dönüştürelim.22 20 5 26 18 20 49 9 19 16 0 0Elde ettiğimiz yeni sayıları BASE64 karakter setinde belirtilen karşılıkları ile eşleştirerek , BASE64 biçimli yeni cümlemizi elde edelim.Base64 Karakter Seti:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx yz0123456789+/Karakter eşlemesi yaparken elde edilen değerin bir fazlasına karşılık gelen sıradaki karakter ele alnır. Örneğin 22 sayısı için 23. sıradaki karakter alınmalıdır. Ayrıca sonardaki 0 Base64 biçimine dönüştürüldüğünde = biçiminde belirtilmelidir..YAZILIM kelimesinin Base64 biçimindeki şekli : WUFaSUxJTQ==Dikkat edileceği üzere 3 karakterden oluşan bir metin şifrelendiğinde , 9 karakteri bulan uzunluklara varabilmektedir. (Bu durum yalnızca istisnadır. Katsayısal bir durum söz konusu değildir.). Dolayısıyla bir yerden bir yere aktarımı , ham veriye göre daha yavaş olacaktır. Ancak unutulmaması gereken bir konu var ki güvenlik düzeyi yavaşlıkla doğru orantılı bir kavramdır.

 
Üst